Zalo

Tiến Độ Summerland Mũi Né Tháng 1/2022

Chủ đầu tư Hưng Lộc Phát xin cập nhật tiến độ mới nhất về dự án Summerland Mũi Né vào tháng 01/2022: Hầu hết các con đường nội bộ bên trong dự án đã được hoàn thiện, cơ sở trang thiết bị đang hoàn thành, một vài dãy nhà phố đã được hoàn thiện, đa số các dãy nhà phố và nhà phố thương mại đợt 1 sắp hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao...

Một số hình ảnh thực tế về tiến độ tại dự án vào tháng 1/2022:

Tiến độ Summerland Mũi Né - NP1

Tiến độ Summerland Mũi Né tháng 1/2022 - Nhà Phố 1

 

Tiến độ Summerland Mũi Né - NP2

Tiến độ Summerland Mũi Né tháng 1/2022 - Nhà Phố 2

 

Tiến độ Summerland Mũi Né - NP2 -1

Tiến độ Summerland Mũi Né tháng 1/2022 - Nhà Phố 2

 

Tiến độ Summerland Mũi Né - NP3

Tiến độ Summerland Mũi Né tháng 1/2022 - Nhà Phố 3

 

Tiến độ Summerland Mũi Né - NP4 1

Tiến độ Summerland Mũi Né tháng 1/2022 - Nhà Phố 4

 

Tiến độ Summerland Mũi Né - NP4

Tiến độ Summerland Mũi Né tháng 1/2022 - Nhà Phố 4

 

Tiến độ Summerland Mũi Né - NP5

Tiến độ Summerland Mũi Né tháng 1/2022 - Nhà Phố 5

 

Tiến độ Summerland Mũi Né - NP6

Tiến độ Summerland Mũi Né tháng 1/2022 - Nhà Phố 6

 

Tiến độ Summerland Mũi Né - NPTM1

Tiến độ Summerland Mũi Né tháng 1/2022 - Nhà Phố Thương Mại 1

 

Tiến độ Summerland Mũi Né - NPTM 2

Tiến độ Summerland Mũi Né tháng 1/2022 - Nhà Phố Thương Mại 2

 

Tiến độ Summerland Mũi Né - NPTM 7

Tiến độ Summerland Mũi Né tháng 1/2022 - Nhà Phố Thương mại 7

 

Tiến độ Summerland Mũi Né tháng 1/2022 - Nhà Phố Thương Mại 8

Tiến độ Summerland Mũi Né tháng 1/2022 - Nhà Phố Thương Mại 8

 

Công Viên

Tiến độ Summerland Mũi Né tháng 1/2022 - Công Viên

 

Tổng Quan Dự Án: Summerland Mũi Né

Từ khóa Tiến Độ Summerland Mũi Né Cuối Tháng 1/2022