Zalo

Tiến Độ Dự Án Summerland Mũi Né Cuối Tháng 10/2021

Hưng Lộc Phát cập nhật tiến độ dự án Summerland Mũi Né cuối tháng 10/2021: Các tuyến đường nội bộ của dự án  đã được cơ bản hoàn thiện xong, Hệ thống hạ tầng trang thiết bị kỹ thuật đang được tiếp tục triển khai,  Các dãy nhà phố thương mại đang tiếp tục được thi công và dần hoàn thiện phần thô; Các dãy nhà phố thường đang được hoàn thiện dần mặt ngoài…

Những hình ảnh tại công trường Dự Án Sumerland Mũi Né:

NP1-Dự Án Summerland Mũi Né

Nhà Phố 1-Dự Án Summerland Mũi Né

Dãy Nhà Phố 1 

 

Dự Án Summerland Mũi Né-NP4Dự Án Summerland Mũi Né-nhà phố 4

Dãy Nhà Phố 4

 

Dự Án Summerland Mũi Né-NP4Dự Án Summerland Mũi Né-Nhà Phố 4

Dãy Nhà Phố 4

 

Dự Án Summerland Mũi Né-NP6Dự Án Summerland Mũi Né-nhà phố 6

Dãy Nhà Phố 6

 

Đội ngũ kỹ sư và công nhân tại công trường dự án Summerland Mũi Né

Đội ngũ kỹ sư và công nhân tại công trường dự án Summerland Mũi Né

 

Dãy Nhà Phố Thương Mại 8 summerlandDãy Nhà Phố Thương Mại 8 summerlandDãy Nhà Phố Thương Mại 8

 

Thông Tin Tổng Quan Dự Án: Dự Án Summerland Mũi Né

Từ khóa Tiến Độ Dự Án Summerland Mũi Né Cuối Tháng 10/2021