Zalo

Tiến Độ Dự Án Summerland Mũi Né Cập Nhật Đầu Tháng 8/2021

Hưng Lộc Phát cập nhật tiến độ dự án Summerland Mũi Né đầu tháng 08/2021: Các tuyến đường giao thông nội bộ dự án đã cơ bản hoàn thiện, công ty đang triển khai hệ thống hạ tầng trang thiết bị kỹ thuật. Những dãy nhà phố và shophouse của giai đoạn 1 đang được thi công đến tầng 4 và hoàn thiện mặt ngoài…

Một số hình ảnh cập nhật tại công trường Summerland:

Tiến Độ Dự Án Summerland Mũi Né Cập Nhật Đầu Tháng 8/2021-1

Các dãy nhà phố đang  hoàn thiện mặt ngoài

 

Tiến Độ Dự Án Summerland Mũi Né Cập Nhật Đầu Tháng 8/2021-2

Công nhân đang hoàn thiện mặt ngoài NP4 và NP6

 

Tiến Độ Dự Án Summerland Mũi Né Cập Nhật Đầu Tháng 8/2021-3

Tiến Độ Dự Án Summerland Mũi Né Cập Nhật Đầu Tháng 8/2021-4

Đường 52m trước dãy NP10

 

Tiến Độ Dự Án Summerland Mũi Né Cập Nhật Đầu Tháng 8/2021-Dãy NP10

Dãy nhà phố 10 (NP10)

 

Tiến Độ Dự Án Summerland Mũi Né Cập Nhật Đầu Tháng 8/2021-NPTM 7

Dãy nhà phố thương mại 7 (NPTM7)

 

Tiến Độ Dự Án Summerland Mũi Né Cập Nhật Đầu Tháng 8/2021-6

Tiến Độ Dự Án Summerland Mũi Né Cập Nhật Đầu Tháng 8/2021-7

Tiến Độ Dự Án Summerland Mũi Né Cập Nhật Đầu Tháng 8/2021-8

Tiến Độ Dự Án Summerland Mũi Né Cập Nhật Đầu Tháng 8/2021-9